Tietoa itsehoitolääkkeistä

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia.Itsehoidon Käypä hoito -suosituksen tavoitteena on ohjata itsehoitoa ja itsehoitolääkkeiden käyttöä siten, että se on vaikuttavaa, tarkoituksenmukaista ja turvallista.

Itsehoidon Käypä hoito -suositus